»
AZB
Reis Zoeken
 

Algemene Zakelijke Bepalingen

1.Sluiting van een contract.
De boeking kan schriftelijk, mondeling, telefonisch, per fax, per email of internet gebeuren. Na schriftelijke bevestiging  van het reisaanbod door de reisorganisatie volgt de boekingsbevestiging van het incoming agentschap met de gewenste diensten. Deze schriftelijke boekingsbevestiging  geldt als verdrag tussen beide partijen. Wijkt de reisbevestiging inhoudelijk af van het aanbod, dan houdt  deze reisbevestiging een nieuw aanbod in.
Bijzondere wensen of aanvullingen op het reisaanbod moeten uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd worden.

2. Betaling.
Het gehele bedrag moet uiterlijk 7 werkdagen vóór begin van de reis op de rekening van ENCYCLOPEDIA TOURS overgemaakt zijn. Bij niet tijdige of onvoldoende betaling is er geen garantie dat de geboekte diensten ook uitgevoerd worden. Overhandiging van reisdokumenten en vouches gebeurt direct na betaling.

3. Prijsveranderingen. 
Na het sluiten van het contract worden geen prijsveranderingen voor overeengekomen diensten meer opgenomen. Bij het niet halen van het minimum aantal deelnemers behoudt ENCYCLOPEDIA TOURS zich het recht voor  een prijsverhoging door te voeren als de reis niet geannuleerd is.

4. Minimum aantal deelnemers.
Het minimum aantal deelnemers dat geldt voor een reis ist te lezen in de boekingsbevestiging. Als het minimum aantal niet gehaald wordt kan ENCYCLOPEDIA TOURS een prijsverhoging toepassen als de reis niet geannuleerd is.

5. Annulering.
De reisorganisatie kan elk moment  vóór het begin van de reis, deze annuleren. Het is aan te bevelen een schriftelijke uitleg te geven voor deze annulering. De annulering gaat in als deze binnenkomt bij ENCYCLOPEDIA TOURS. Kostenloos annuleren is mogelijk  tot 30 dagen vóór het begin van de reis.

 6. Buitengewone omstandigheden.
ENCYCLOPEDIA TOURS  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van verplichtingen in het contract genoemd, als dit verzuim het directe of indirecte gevolg is van gebeurtenissen buiten de schuld van de onderneming. In het bijzonder worden bedoeld:  stakingen, voorschriften van hogerhand,  verkeersomstandigheden, natuurrampen en andere   extreme weersomstandigheden.

7. Pas, visa en gezondheidsvoorschriften.
Voor de informatie en het naleven van de wettelijke bepalingen zoals pas, douane, visa en noodzakelijke  inentingen van de deelnemers is de reisorganisator verantwoordelijk.

 8. Bevoegd recht.
Op de inhoud van het contract tussen de cliënt en de reisorganisator is uitsluitend het Roemeense recht van toepassing.  Dat geldt ook voor het gehele rechtsgebeuren. De reisorganisator kan het agentschap alleenop grond van dit recht aanspreken. 

12. Contractpartners:
ENCYCLOPEDIA TOURS
www.encyclopediatours.com
info@encyclopediaturs.com
office@encyclopediatours.com